Moss

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Statkraft Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Moss drives av Statkraft varme. Hovedkilden til fjernvarmen er bioenergi - i form av biogass, skogsflis og kornavrens fra Läntmannens anlegg i Moss. Men også overskuddsvarme fra Rockwools anlegg i byen er en viktig del av produksjonen. Statkraft Varme leverer også kjøling i byen.

Statkraft Varme er selskapet som leverer fjernvarme flest steder i landet og konsernet er Norges nest største fjernvarmeleverandør. Her kan du sjekke energimiksen i de andre anleggene Statkraft Varme driver:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster