Sarpsborg

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Østfold Energi

Mer om fjernvarme i Sarpsborg

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i hovednettet i Sarpsborg leveres av Østfold Energi fra Sarpsborg varmesentral.

Grunnlasten i fjernvarmeanlegget hentes fra avløpsrenseanlegget og kjøleristene på energigjenvinningsanlegget til Borregaard. Ved hjelp av varmepumper og varmevekslere heves temperaturen fra ca. 35 til ca. 82 grader før vannet sendes ut på fjernvarmenettet til Sarpsborg sentrum og Tunejordet.

Hør Sindre Martinsen-Evje, nå fylkesordfører i Østfold, forklare hvorfor fjernvarmen er en viktig del av det grønne skiftet i Sarpsborg:

 

Østfold Energi leverer også fjernvarme andre steder i Østfold. Klikk deg inn for å se energimiksen til de forskjellige stedene:

 

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster