Ren Røros

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Ren Røros

Kontakt Ren Røros

   


 

 

Ren Røros leverer bibasert fjernvarme i Røros og Os kommune.

Selskapet har fem fjernvarmesentraler i drift i Røros sentrum og en på Os.

Fjernvarmen er basert på trepellets, supplert med el-kjeler. Målrettet arbeid med tapsreduksjoner i nettet har nær eliminert behov for fossil energi til spisslast, som dermed kun fungerer som beredskap ved driftsforstyrrelser.

 

 

   
           
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster