Horten

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Skagerak Varme

Mer om Horten energisentral

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Horten leveres av Skagerak Varme og er basert på energi fra sjøvann, som hentes ut ved hjelp av storskala varmepumper. Skagerak Varme leverer også fjernkjøling i Horten.

I 2017 og 2018 ble kapasiteten i fjernvarmenettet doblet, samtidig som det var utfordringer med de eksisterende sjøvannsvarmepumpene. Som følge av dette ble gassandelen i energimiksen unormalt høy.

Forskjellige reguleringstiltak og ny fornybar produksjonskapasitet, blant annet en ny varmepumpesentral, ble satt i drift våren 2019 som vil få ned den ekstraordinære gassbruken.

Selskapet leverer i tillegg fjernvarme andre steder i Vestfold og Telemark. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster