Beitostølen

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Stølslie Biovarme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Stølslie Biovarme leverer fjernvarme på Beitostølen basert på bioenergi.

Selskapet overtok drift av elektrokjelen på Raddisson Blu Resort Beitostølen i 2015 i påvente av at fjernvarmeledningene blir ført fram til hotellet. Ved tilkobling vil den fleksible strømmen i elkjelen erstattes med biovarme fra skogsflis.

I desember 2022 ble en ny og større fliskjel satt i drift for å forsyne fjernvarmenettet.

Selskapet samarbeider med Valdres Biovarme, som leverer biobasert fjernvarme på Fagernes:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster