Flisa

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Solør Bioenergi

Kontaktinformasjon

   

 

Fjernvarmen på Flisa leveres av Åsnes Fjernvarme AS. Selskapet ble etablert for å bygge ut fjernvarme  i Åsnes kommune. Eidsiva Bioenergi solgte i 2020 selskapet til Solør Bioenergi, som ledd i en større transaksjon.

Det var i november 2014 ovnene ble fyrt opp med flis og bioolje for første gang, og anlegget startet sin fjernvarmeleveranse. Nå arbeides det med å koble til kunder som ligger omkring sentrum på Flisa. Også boligområder vurderes der det er interesse.  

Solør Bioenergi Varme har tradisjonelt levert nærvarmeløsninger, men har de siste årene også satset på større fjernvarmeanlegg. Her kan du se energimiksen i fire andre anlegg selskapet driver: