Flisa

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Fjernvarmen på Flisa leveres av Åsnes Fjernvarme AS, som er en del av Eidsiva Bioenergi og ble etablert for å bygge ut fjernvarme  i Åsnes kommune.

I november 2014 ble ovnene fyrt opp med flis og bioolje for første gang, og anlegget startet sin fjernvarmeleveranse. Nå arbeides det med å koble til kunder som ligger omkring sentrum på Flisa. Også boligområder vurderes der det er interesse. 

På grunn av beredskap i forbindelse med et nytt anlegg økte bruken av fossil olje midlertidig i 2016, men i 2017 er anlegget i normal drift.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder: