Hafslund Oslo Celsio

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Hafslund Oslo Celsio

Last ned EPD for Celsio

Kontaktinformasjon

   

 

 

Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme) produserer og distribuerer fjernvarme innenfor konsesjonsområdet i Stor-Oslo.

Selskapet leverer miljøvennlig varme og varmt vann til store deler av Oslos befolkning gjennom sitt fjernvarmenett. I 2021 produserte Celsio over 1,9 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov, 25 prosent av effektbehovet eller oppvarmingsbehovet til cirka 160.000 boenheter.


Fortum Oslo Varme er Norges største fjernvarmeaktør og representerer rudtt en tredel av all produsert fjernvarme i Norge.

Som ett av de første fjernvarmeselskapene i Norge har Celsio laget en EPD for fjernvarmenettet i Oslo - og også kommende områdekjøling. Trykk her for mer om det!

Konserntallene inneholder til og med 2014 også tall fra Gardermoen, et fjernvarmeanlegg som ble solgt høsten 2015. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i Oslo:

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster