Arendal

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Agder Energi Varme

   

 

 

Fjernvarmen i Arendal leveres av Agder Energi Varme fra Parkveien varmesentral. Sentralen benytter bioenergi basert på briketter som grunnlast. Høsten 2017 sto en ny kjelehall klar ved siden av den eksisterende varmesentralen slik at biokapasiteten i fjernvarmenettet i byen blir utvidet.

Agder Energi varme leverer også fjernvarme andre steder i Agderfylkene. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene: