Arendal

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Å Energi Varme

   

 

Fjernvarmen i Arendal leveres av Å Energi Varme fra Parkveien varmesentral. Sentralen benytter bioenergi basert på briketter som grunnlast. Høsten 2017 sto en ny kjelehall klar ved siden av den eksisterende varmesentralen slik at biokapasiteten i fjernvarmenettet i byen blir utvidet.

Å Energi varme leverer også fjernvarme andre steder i Agderfylkene. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene: 

   
     

Her kan du regne ut ditt CO2-forbruk om du hadde fått energi fra dette anlegget

Valg av utslippsfaktor for elektrisitet


Laster