Trondheim

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Statkraft Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Trondheim leveres av Statkraft Varme og er i hovedsak basert på spillvarme fra avfallsforbrenning, men har også flere andre energikilder.

Selskapet har i 2017 etablert en ny biooljekjel med en kapasitet på 10 megawatt samt knyttet til seg Rockwool i Trondheim for kjøp av spillvarme. Ytterligere tiltak som vil bidra til redusert andel fossil topplast vil bli gjennomført i løpet av året.

Statkraft Varme er selskapet som leverer fjernvarme flest steder i landet og konsernet er Norges nest største fjernvarmeleverandør. Her kan du sjekke energimiksen i de andre anleggene Statkraft Varme driver: