Hamar

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Kontaktinformasjon

Mer om Eidsiva Bioenergi

   

 

 

Fjernvarmen på Hamar leveres av Eidsiva Bioenergi. 

I 2002 ble de første fjernvarmerørene lagt i bakken i Hamar. Varmen kom da fra Børstad varmesentral. I dag produseres nesten all energi til fjernvarmenettet på Trehørningen Energisentral, et av Europas mest moderne avfallsforbrenningsanlegg hvor spillvarmen brukes til produksjon av fjernvarme, prosessdamp og elektrisk energi. I tallene presentert i fjernkontrollen.no er den gjennvunnede varmen som brukes til fjernvarme og prosessdamp tatt med.

Varmesentralene på Børstad og Storhamar brukes som reserve og for å dekke behovet på de kaldeste dagene i Hamar-nettet. Espern varmesentral er for beredskap dersom det oppstår driftsproblemer ved noen av de andre varmesentralene.

Eidsiva Bioenergi leverer også fjernvarme følgende steder: