Oslo - Haugerud

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Statkraft Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen på Haugerud i Oslo er utelukkende basert på bioenergi. Anlegget ble inntil 2017 eid av Statkraft Varme, men nye eiere har valgt ikke å vedlikeholde oppføringen i fjernkontrollen.no

I 2020 blir anlegget knyttet til Fortum Oslo Varmes fjernvarmenett i Oslo.

Statkraft Varme er selskapet som leverer fjernvarme flest steder i landet og konsernet er Norges nest største fjernvarmeleverandør. Her kan du sjekke energimiksen i de forskjellige anleggene Statkraft Varme driver: