Bioenergi AS

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Bioenergi AS

Kontakt Bioenergi AS

   

Bioenergi AS utfører planlegging, bygging og drift av mellomstore biobrenselanlegg for fjernvarme og oppvarming av større bygninger som boligblokker, institusjoner og offentlige bygg. Selskapet har de siste årene vært involvert i utbygging av fjernvarme i Lierbyen, Mjøndalen, Råholt og Dikemark. Per i dag eier Bioenergi fjernvarmeanlegget på Dikemark i Asker: