Veolia Norge

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Veolia Norge

Kontakt Veolia Norge

   

Veolia Norge AS har driftet varmeinfrastrukturen i Raufoss Industripark siden april 2008.

Selskapet har en drift-og vedlikeholdsavtale med Raufoss Næringspark ANS, som innbefatter tjenester til alle parkens leietakere.

Fjernvarmeanlegget, som er basert på skogsflis fra lokalt skogbruk, forsyner industriparken med varme til prosess og bygg. I tillegg leveres fjernkjøling i form av frikjøling basert på elvevann til prosessformål.