Stavanger - Urban Sjøfront

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Urban sjøfront-bydelen i Stavanger leveres av Lyse Neo. Dette lokale fjernvarmenettet, som er basert på biogass og naturgass, skal innen 2020/2021 knyttes sammen med Lyse Neos nett på Forus. Dette vil gi Urban sjøfront-nettet tilgang på en stor andel gjenvunnet varme som ellers ville gått til spille.

Biogass leveres til Lyse Neo fra to produksjonsanlegg som drives av IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon). I både 2016 og 2017 var det utfordringer med biogassleveranser grunnet nedetid og forskjøvet oppstart av produksjonsanleggene. Produksjonen var derfor vesentlig lavere enn forventet. I 2018 var biogassleveransen på normalt nivå igjen.

Lyse leverer også fjernkjøling, basert på frikjøling fra sjøvann, i både Stavanger og Sandnes.

Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de forskjellige anleggene: