Mistberget Biovarme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Mistberget Biovarme

Kontakt Mistberget Biovarme

   

 

 

Mistberget Biovarme leverer fjernvarme på Råholt i Eidsvoll. Selskapet ble etablert i 2007. Fjernvarmekonsesjon for Råholt ble gitt av NVE i 2008. Første varmesentral og 2 km varmenett ble bygget høsten 2009. Deretter er nettet utvidet litt hvert år og dekker nå de sentrale delene av Råholt.

Fjernvarmen er basert på skogsflis og en ny varmesentral ble offisielt åpnet i 2015. 

Se video fra åpningen her: