Levanger

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Statkraft Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Levanger er i hovedsak basert på skogsflis. Anlegget ble satt i drift i 1999 og ble kjøpt av Statkraft Varme i 2011. I 2016 solgte Statkraft Varme anlegget til Innhered Biovarme, som tok over driften i januar 2017.

Statkraft Varme er selskapet som leverer fjernvarme flest steder i landet og konsernet er Norges nest største fjernvarmeleverandør. Her kan du sjekke energimiksen i de andre anleggene Statkraft Varme driver: