Kvitebjørn Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Kvitebjørn Varme

Kontakt Kvitebjørn Varme

   

 

 

Fjernvarmen i Tromsø leveres av Kvitebjørn Varme AS. 

Selskapet produserer over 120 GWh varme årlig sine varmesentraler. Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder som for eksempel Strandkanten.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder.

Derfor har selskapet bygd et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra og jobber videre med utvidelse av distribusjonsnettet. Utbyggingen vil sørge for at Kvitebjørn i løpet av noen få år kan levere over 150 GWh varme til Tromsø sine innbyggere. Det tilsvarer varmeforbruket til over 15 000 boliger.

Kvitebjørn Varme ble opprettet i 1989 som Troms Kraft Varme AS for å bygge og drifte fjernvarmesystemet i Tromsø med konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Kvitebjørn Varme er heleid datterselskap av Kvitebjørn Energi AS hvor Daimyo AS er majoritetseier etter at Troms Kraft valgte å selge Troms Kraft Varme AS i 2014. Daimyo har utviklet og driftet prosjekter innen avfalls- og energisektoren i Norge siden 2003.