Kjeller

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Pemco Energi

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen ved Kjeller flypass utenfor Lillestrøm leveres av Pemco Energi.

Selskapet leverer pelletsbasert varme flere steder på Østlandet.

Pemco har tradisjonelt levert nærvarmeløsninger, men har de siste årene også satset på noe større fjernvarmeanlegg: