Kjeller

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Solør Bioenergi

Kontaktinformasjon

   

 

Fjernvarmen ved Kjeller flypass utenfor Lillestrøm leveres av Solør Bioenergi Varme.

Selskapet tok over anlegget i 2018, da Solør Bioenergi kjøpte opp Pemco Energi.

Morselskapet Solør Bioenergi har drevet med fjernvarme og nærvarme siden åttitallet og har i dag virksomhet både i Norge og Sverige. Selskapet er også en stor pelletsprodusent. 

Her kan du se energimiksen i andre anlegg fra Solør Bioenerg Varme: