Fortum Oslo Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Fortum Oslo Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fortum Oslo Varme (tidligere Hafslund Varme) produserer og distribuerer fjernvarme innenfor konsesjonsområdet i Stor-Oslo.

Fortum Oslo Varme leverer miljøvennlig varme og varmt vann til store deler av Oslos befolkning gjennom sitt fjernvarmenett. I 2019 produserte Fortum Oslo Varme 1,8 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov, 25 prosent av effektbehovet eller oppvarmingsbehovet til cirka 160 000 boenheter. Fortum Oslo Varme er Norges største fjernvarmeaktør og representerer 36 prosent av all produsert fjernvarme i Norge.

Konserntallene inneholder til og med 2014 også tall fra Gardermoen, et fjernvarmeanlegg som ble solgt høsten 2015. Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i Oslo: