Førdefjorden Energi

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Fakta om Førdefjorden Energi

Kontaktinformasjon

   

 

Førdefjorden Energi leverer fornybar energi frå fjordvarme til bygg i Førde. Førdehuset, Førde Sentralsjukehus  og andre større bygg får no varme og kjøling basert på fjorden
som energikjelde.

Selskapet leverer også energi til bustadkompleks.