BKK Varme

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om BKK Varme

Informasjon til utbyggere

Ta kontakt med BKK Varme!

   

 

 

BKK Varme leverer fjernvarme i Bergen  basert på spillvarme fra avfallsforbrenning. Selskapet leverte i 2016 fjernvarme til ca. 340 større bygg og 620 eneboliger og rekkehus.

Utbygging av fjernvarme i Bergen er sentral for å fjerne lokalt utslipp fra oljekjeler. På de kaldeste vinterdagene er det i dag takket være fjernvarmen kun noen få anlegg som benytter fyringsolje.

BKK Varme har en målsetning om at 100% av energien skal komme fra fornybare kilder. Vi planlegger å bytte ut fyringsoljen med bærekraftig bio-olje og fra 2019 er det planer om å økte tilgangen på varme fra et nytt 12 MW flisfyringsanlegg.

I 2017 startet dessuten de første leveransene fra BKK Varmes fjernkjøleanlegg, basert på frikjøling fra Puddefjorden, med Media City Bergen som første kunde. Hvordan det fungerer, kan du se her: