Sandnes - Vågen

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Sandnes-bydelen Vågen leveres av Lyse Neo. I desember 2018 ble dette nettet knyttet sammen med fjernvarmenettet på Forus i Stavanger og 2018 er dermed siste året Sandnes Vågen blir oppført som eget nett i fjernontrollen.no

Etter sammenslåingen er fjernvarmen i Vågen basert på gjenvunnet varme og biogass, uten bruk av fossile kilder (annet enn til back up). Trykk her for å se Forus-miksen. Fram til sammenslåingen var Vågen-fjernvarmen basert på biogass og naturgass.

Biogass leveres til Lyse Neo fra to produksjonsanlegg som drives av IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon). I 2016 og 2017 var det utfordringer med biogassleveranser grunnet nedetid og forskjøvet oppstart av produksjonsanleggene. Produksjonen var derfor vesentlig lavere enn forventet. I 2018 var leveransen normal igjen. 

Lyse leverer også fjernkjøling, basert på frikjøling fra sjøvann, i både Stavanger og Sandnes.

Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de andre stedene Lyse Neo leverer fjernvarme: