Sandnes - Vågen

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Lyse Neo

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Sandnes-bydelen Vågen leveres av Lyse Neo og er basert på biogass og naturgass.

Biogass leveres til Lyse Neo fra to produksjonsanlegg som drives av IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon). I 2016 og 2017 var det utfordringer med biogassleveranser grunnet nedetid og forskjøvet oppstart av produksjonsanleggene. Produksjonen var derfor vesentlig lavere enn forventet. Det forventes en mer normal biogassleveranse i 2018.

Innen 2018/2019 skal Vågen-nettet knyttes sammen med Lyse Neos nett på Forus. Det vil gi Vågen tilgang på en stor andel gjenvunnet varme. 

Lyse leverer også fjernkjøling, basert på frikjøling fra sjøvann, i både Stavanger og Sandnes.

Trykk deg videre for å se den lokale energimiksen i de andre stedene Lyse Neo leverer fjernvarme: