Klæbu

             
  Fjernvarme? Ja, takk!

 

Mer om Statkraft Varme

Kontaktinformasjon

   

 

 

Fjernvarmen i Klæbu er basert på skogsflis og anlegget ble satt i drift allerede i 1966/1967. Det ble overtatt av Statkraft Varme fra Klæbu kommune i 2001. I 2016 ble anlegget igjen solgt, denne gang til det lokale selskapet Klæbu Bioenergi, som tok over driften i januar 2017.

Statkraft Varme er selskapet som leverer fjernvarme flest steder i landet og konsernet er Norges nest største fjernvarmeleverandør. Her kan du sjekke energimiksen i de andre anleggene Statkraft Varme driver: